Често задавани въпроси

Какво крият производителите на термопомпи?

Това е температурата на изпарение на хладилния агент /фреона/. Колкото по-висока е температурата на изпарение, толкова по-голям е дела на безплатната топлинна енергия, “извлечена” от подземната вода. При стандартната температура на подземната вода в София и Северна България 12° С температурата на изпарение трябва да бъде от +5° С до +9° С, а в Южна България с 2 до 4 градуса повече. Температурата на изпарение може да се разбере от показанията на манометрите ниско налягане за съответния хладилен агент /фреон/ Другата важна температура е тази на кондензация. Тя може да се види от манометъра високо налягане Колкото тя е по-висока, толкова повече ток изразходва компресора. Нормално е да бъде до 5° С по-висока от температурата на загряваната вода. Тези особено важни параметри зависят най-много от повърхността на топлообменниците. Колкото повече материал е спестил производителя, толкова повече ток ще харчи вашата термопомпа. Добрите производители на копресори като Копеланд дават таблици, по които всеки клиент може да си сметне съотношението ток/топлина -това е т.н. COP- coefficient of performance.

Има ли нужда от буферен съд при термопомпите на Геосолар?

Благодарение на конструкцията на нашите термопомпи буферен съд не е задължителен, а с това отпада необходимостта от втора циркулационна помпа.

Необходим ли е филтър за подземната вода при термопомпите на Геосолар?

Не, конструкцията на нашите топлообменници позволява преминаването на пясък през тях.

Само при необходимост е достатъчно поставянето на утаител за едър и среден пясък.

Може ли при термопомпите на Геосолар да замръзне и да се спука студения топлообменник-изпарителя ако подаването на подземната вода спре и защитната автоматика откаже? /което се случва понякога, особено при пластинчати топлообменници/?

Не, конструкцията на изпарителя е такава, че дори да замръзне, той не се пука. Това води до по-надеждна работа на термопомпата.

Какво става при отказ на циркулационна помпа или неволно затваряне на кран към сградната инсталация и спиране на потока вода?

Тогава температурата на водата започва да се покачва до неприемливи стойности. Благодарение на подходящото място на датчика за регулация на температурата първо той спира термопомпата при липса на циркулация. Защитните автоматики като пресостат ниско и високо налягане и вграденото термоизключване на компресора се задействат само в изключителни случаи.

Колко години е гаранцията на термопомпите на Геосолар?

Ние даваме 2 години (24 месеца) безусловна гаранция.

Лесно ли става настройването на термопомпата?

Да, само с по една стрелка за увеличаване и намаляване на температурата.

Трябва ли при спиране на тока да стартирам ръчно термопомпата?

Не, тя тръгва автоматично.

Нямам трифазен ток. Произвеждате ли монофазни термопомпи?

До 16 кВт отоплителна мощност термопомпите ни са и монофазни.

Имат ли трифазните термопомпи на Геосолар защита от отпадане или обръщане на фазите на тока , много ниско и много високо напрежение?

Да, на всички наши трифазни машини монтираме задължително такава защита.

Отровен ли е хладилния агент /фреона/ и може ли да се подпали или избухне?

Не, термопомпите са най-безопасния начин на отопление.

Трябва ли хидрофорна инсталация за захранване с подземна вода?

Не е задължително да има хидрофорна уредба, естествено при наличие на такава може да се използва. Конструкцията на термопомпите ни позволява най-простата и надеждна схема за директно свързване на потопяемата помпа към термопомпата. Това определено води до висока ефективност, надежност и естествено ниски разходи.

Мога ли да ползвам наличната ми потопяема помпа, която е малко по-мощна?

По принцип може, но повишената мощност води до по-високи сметки.

Кои начини на отопление на помещенията са най-подходящи за термопомпа?

Водно подово и/или вентилаторни конвектори, но и добре оразмерена система с радиатори също дава прилична ефективност.

Трябва ли при поставянето на термопомпа Геосолар да се сменят радиаторите с конвектори при вече изградена отоплителна инсталация? Вярно ли е, че не мога да се грея със старите чугунени радиатори. Мога ли да се охлаждам с радиатори?

Не, това не е задължително. Конструкцията на термопомпите Геосолар позволява и по-високо температурно отопление. Чугунените радиатори въпреки непривлекателния си външен вид са доста по-надежни и дълговечни от алуминиевите. Охлаждане с радиатори е практически невъзможно- само вентилаторните конвектори охлаждат безпроблемно.

Как става обръщането на цикъла отопление/охлаждане при термопомпите на Геосолар?

Това става чрез четирипътен вентил, който обръща посоката на движение на фреона. Само така подземната вода тече винаги през един и същи топлообменник и не се допуска влизане на пясък в сградната инсталация.

Може ли да ползваме наличния ни кладенец или сондаж, който има добър дебит?

Да, естествено!

Водата в сондажа ми е доста твърда/варовита. Има ли опасност от котлен камък?

Не. Котлен камък се образува само върху метални повърхности с температура над 60 градуса. В зимния режим ние охлаждаме тази вода, а пък в режим лято я загряваме, но в никакъв случаи не над 45 градуса.

Имам термопомпа на друг производител, която не работи, може ли Геосолар да поправи тази термопомпа?

Поради значителните разлики в конструкцията на термопомпите на различните производители, Геосолар не се наема да ги ремонтира. Единствената възможност при тези случаи е използването на наличния здрав компресор и сглобяване на термопомпа, спрямо техническите изисквания на Геосолар.