Термопомпа

термопомпа

Що е термопомпа

Механизъм на действие на термопомпа от Геосолар В 63

Производителите на отворени термопомпени системи вода – вода често използват пластинчати топлообменници. Те обаче са много податливи на запушване и замръзване. Кожухотръбните са другият много широко разпространен вид, но те също са уязвими при ниски температури. Поради това използваната подпочвена вода при съоръженията с тези видове топлообменници не може да бъде охлаждана под 6° С, а за защитата им е много важно комплектуването с надеждна защитна автоматика.

Последното поколение топлообменници са с висока устойчивост на замръзване. Вграждането им в термопомпи от земносвързан отворен тип повишава надеждността и сигурността на техниката, като при това осигурява максимално използване на геотермалната топлинна енергия. Така става възможна работата на термопомпената система вода – вода при дебит, два пъти по-малък от оптималния. Друго достойнство на модерните топлообменници е, че даже при пълно замръзване те устояват, без да се спукат.

Устойчиви на замръзване топлообменници за термопомпи вода – вода

Механизъм на действие

Така наречените ground source heat pumps (земносвързани термопомпи) черпят топлина от земните пластове и подпочвените води. Температура там е постоянна и относително висока. Това осигурява отлично съотношение между консумирания ток и добитата топлина – от 1:4 до 1:6. Тези съоръжения, според типа свързаност към земята, се делят на два вида – отворени и затворени.

Отворените термопомпи вода – вода са добре познати у нас. Водата от земните пластове (от кладенец или сондаж) преминава през изпарителя, отдава топлината си и се връща отново в земята – по-студена с няколко градуса. Отворената термопомпа има сериозни предимства. Тя осигурява отлична ефективност (COP между 4 и 6), изграждането на земната част е значително улеснено, а ако вече разполагате с достатъчно дълбок кладенец или сондаж, първоначалните разходи намаляват значително. Добитият киловатчас топлина е с реална цена 3-4 ст., която е няколкократно по-ниска от тази на добитата от традиционните горива.

Ето един често срещащ се пример в практиката

На термопомпа с мощност 100 киловата са необходими 14 куб. м/час вода с температура 12° С. Тя отдава 5 градуса и напуска топлообменника, охладена до 7° С. Ако съоръжението е с пластинчат или кожухотръбен топлообменник, при падане на дебита компресорът спира. Уредът с модерен топлообменник продължава да топли дома Ви дори при наполовина по-малък дебит – от 7 куб. м/час, като отнема два пъти повече топлина от водата и я връща в земните пластове с температура 2° С.

Важно предимство на топлообменниците с повишена устойчивост на замръзване е способността им да работят при наличие на песъчинки и твърди частици. Това прави ненужни фините и груби филтри и циклонни утаители и намалява първоначалната инвестиция.

От определяща важност за качествената работа на термопомпата са компресорите. Водещите европейски и български производители влагат в продуктите си спирални компресори „Копеланд“. Те се произвеждат в Белгия и Ирландия и са лидер в бранша като надеждност, ефективност и качество.

Модерното и надеждно съоръжение не е достатъчно, за да имате ефективно отопление. От съществено значение е как то ще бъде монтирано и свързано към сондажа и към инсталацията в къщата. Спокойно може да се каже, че всяка ситуация е уникална и за постигането на максималния възможен коефициент на трансформация (СОР) се изисква строго индивидуален подход. Той пък е възможен при наличието на добра професионална подготовка и натрупан практически опит.

Отличните технически възможности на земносвързаните термопомпи и постоянната висока температура на подпочвената вода осигуряват високоефективно отопление, охлаждане и подгряване на битова гореща вода. Това непрекъснато разширява приложението им у нас и в Европа не само в частните домове, но и в административните и стопански сгради.

Инж. Васил Кольковски, представител на България в Европейската термопомпена асоциация – www.ehpa.org

Повече информация за термопомпите може да видите в сайта на Европейската термопомпена асоциация – www.ehpa.org

Предимства на термопомпа от Геосолар В 63

N

Дългогодишен опит

Ние от „Геосолар“ първи въведохме в България масовото използване на земносвързана термопомпа. Първите монтирани от нас термопомпи са от 2001 г. Водим и по брой монтирани термопомпи в страната.

N

Надежни компресори

Copeland са американска марка скрол компресори. Те осигуряват надеждно и ефективно действие на произвежданите от нас термопомпи. Използваме датска хладилна автоматика Danfoss. Конструктивното решение е максимално опростено и не налага използването на буферен съд. Поемаме пълна двугодишна гаранция на нашите съоръжения.

N

Уникални топлообменници

Произвеждаме коаксиални топлообменници, които са уникални на пазара с устойчивостта си на замръзване, със способността си да работят с по-нисък дебит на входящата подпочвена вода и да я охлаждат до температури, близки до нулата. Това ги прави ефективни и при неблагоприятни условия, нискотемпературни води и променлив дебит на сондажа. Дори при замръзване създадените от нас топлообменници не се разрушават.

N

Отношение цена/качество

Високото качество, ефективност и функционалност на произведените от „Геосолар“ термопомпи Ви предлагаме на цена от 5 900 лева, като в нея влизат още доставката и пускът на техниката без значение къде точно в страната се намирате.