Термопомпи

термопомпа

Що е термопомпа?

Устойчиви на замръзване топлообменници за термопомпи вода-вода.

Земните или по-точно земносвързаните термопомпи /ground source heat pumps/ използват топлинната енергия на земята и респективно на подземната вода. При тях основно предимство е постоянната и сравнително висока температура на земята от където и по-високото отношение топлина/ток варира от 4 до 6 единици. Земносвързаните термопомпи се делят на два основни вида в зависимост от начина на свързване към земята: отворен и затворен тип.

Термопомпите вода-вода /отворен тип/ отдавна са позната технология и на българския пазар. Както е известно при този тип машини се използва подземна вода, която се изпомпва от сондаж или кладенец, прекарва се през изпарителя на термопомпата, при което се охлажда с няколко градуса и се отвежда отново към земята. Предимствата на отвореният тип са високата ефективност /СОР от 4 до 6 единици/, по-лесното изграждане на земната част, като наличието на съществуващ сондаж намалява инвестиционните разходи. Стойността на един киловатчас топлинна енергия, подавана от термопомпа вода-вода е три до четири стотинки и е в пъти по-ниска от другите конвенционални начини на отопление.

Механизъм на действие

За отворените системи с подземна вода не са подходящи пластинчатите топлообменници поради опасността от запушване и последващо замръзване. За съжаление такива случаи има не малко, тъй като повечето производители на термопомпи използват този тип топлообменници. И другия разпространен тип топлообменници- кожухотръбните, също не решават проблема с опасността от замръзване. Наличието на надежна предпазна автоматика е от голямо значение в тези случаи. Минималната допустима температура, до която може да бъде охладена подземната вода при гореописаните топлообменници е 6ºС.

Използването на устойчиви на замръзване топлообменници е нов етап в развитието на земносвързаните термопомпи. Освен че увеличават значително надежността на термопомпите, те позволяват максималното оползотворяване на топлинният потенциал на подземната вода. Така машината може да работи в случай на нужда с двойно по-нисък дебит подземна вода. Дори да се достигне до цялостно замръзване на топлообменника той не се пука.

Ето един често срещащ се пример в практиката:

Термопомпа с топлинна мощност 100 киловата се нуждае от 14 м3/ч подземна вода с входяща температура 12ºС . При охлаждане с 5 градуса тази вода излиза от топлообменника с температура 7ºС. При липса на необходимия дебит стандартната термопомпа изключва работата на компресора. Докато термопомпата вода-вода с устойчиви на замръзване топлообменници продължава да работи и с намален наполовина дебит от 7 м3/ч и температура на охладената вода 2ºС.

Друго голямо предимство на новите топлообменници е възможността им да пропускат пясък и други твърди частици. Благодарение на това отпада нуждата от поставяне на циклонни утаители и филтри-груб и фин.

От огромно значение за правилното функциониране на една термопомпа са и вида на компресорите. Безпорен първенец по надежност и ефективност са произведените в Европа -Ирландия и Белгия-спирални компресори на Копеланд . Те се монтират в инсталациите на реномираните европейски и в частност български производители на земни термопомпи.

Наличието на надежна термопомпа далече не е достатъчно условие за ефективното и функциониране. Другото много важно условие е свързването към земята и сградата. Тук всеки случай е специфичен и се изискват много добри теоретични и практически познания, за да може да се постигне с висок коефициент на трансформация -СОР и естествено висока надежност.

Поради високата си ефективност , благодарение на целогодишно високата температура на подпочвените води, земносвързаните термопомпи намират все по-голямо приложение на българския и европейски пазар, както за отопление така и за охлаждане, а и за загряване на битовата гореща вода на жилищни и административни сгради.

Инж. Васил Кольковски представител на България в Европейската термопомпена асоциация – www.ehpa.org

Повече информация за термопомпите може да видите в сайта на Европейската термопомпена асоциация – www.ehpa.org

Предимствата на термопомпа Геосолар В-63

N

Дългогодишен опит

Ние от Геосолар първи въведохме в България масовото използване на земносвързаните термопомпи. Първите монтирани от нас термопомпи са от 2001г. Водим и по брой монтирани термопомпи в България.

N

Надежни компресори

Скрол компресорите на американската фирма Copeland са гаранция за високо ефективната и надеждна работа на нашите термопомпи. Хладилната ни автоматика е на датската фирма Danfoss. Конструкцията на нашите термопомпи не изисква монтиране на буферен съд и усложнена автоматика. Даваме 24 месеца пълна гаранция за нашите термопомпи.

N

Уникални топлообменници

Уникални топлообменници, устойчиви на замръзване, позволяващи максимално извличане на топлината от подземната вода. С високата си надеждност и ефективност коаксиалните топлообменници, произвеждани от нас, единствени позволяват работа и при най-тежки условия – нискотемпературна вода или намален дебит подземна вода. При евентуално замръзване нашите топлообменници не се разразрушават.

N

Отношение цена/качество

Надеждността и високата ефективност на термопомпите  на Геосолар са съчетани с достъпни цени, започващи от 5300 лева. В цената  е включена и доставка, и пускане на машините ни, валидни и еднакви за абсолютно всички краища на България.